Ustawienia regionu

Zmodyfikowano dnia pt, 17 Maj o 6:29 RANO

Aby otworzyć okno ustawień regionu należy w oknie Treści nacisnąć przycisk Ustawienia w dolnej części okna. 

Okno ustawień regionu ma następujące opcje.

OgólneCopy link

 • Domyślna playlista – lista jaka będzie odtwarzana, jeśli kalendarz nie wskaże innej listy.
 • Domyślny czas wyświetlania – czas w sekundach jak długo pokazywane będą domyślnie treści tekstowe.
 • Domyślna animacja – rodzaj przejścia graficznego pomiędzy następującymi po sobie slajdami.
 • Rodzaj regionu – każdy region może pracować w następujących trybach:
  • Odtwarzanie w pętli - Kolejne slajdy pokazywane są automatycznie w pętli danej playlisty. Nie jest wymagana żadna akcja ze strony użytkownika.
  • Ekran interaktywny – Region nie przełącza automatycznie slajdów. Oczekuje na naciśnięcie przycisku przez użytkownika. Pierwszy ze slajdów jest menu głównym (sugerowany rodzaj tego slajdu to Menu interaktywne z przyciskami prowadzącymi do innych slajdów).
 • Nie przerywaj odtwarzania przy zmianie playlisty – w przypadku, jeżeli zmieni się odtwarzana lista aktualnie odtwarzany slajd zostanie natychmiast przerwany i rozpocznie się odtwarzanie nowej listy. Jeżeli opcja jest zaznaczona odtwarzany aktualnie slajd będzie pokazywany do czasu jego końca (np. do końca filmu), a dopiero potem lista zostanie zmieniona.
 • Automatycznie dodawaj nowe pliki z katalogu danych do playlisty – jeżeli opcja jest zaznaczona i w katalogu danych pojawią się nowe pliki wideo lub obrazy to zostaną automatycznie dodane do listy odtwarzania. Opcję można wykorzystać w połączeniu z synchronizacją playlisty z serwera FTP. Po jej zaznaczeniu wystarczy wgrać lub skasować pliki w odpowiednim katalogu serwera FTP, aby zmienić listę odtwarzania.
 • Wspólne ustawienia – w bardziej skomplikowanych konfiguracjach możemy wybrać, żeby region miał wspólne ustawienia z innym regionem. Wtedy nie musimy zmieniać ich w każdym regionie osobno. Opcja przydatna w przypadku kiedy Wygląd (z nim układ regionów) jest zmienny w zależności od wybranej listy odtwarzania.
 • Tempo mowy - opcja zmiany tempa mowy dla tekstów odczytywanych.
 • Wycisz mowę - opcja całkowitego wyciszenia wszystkich czytanych komunikatów.

Ekran interaktywnyCopy link

Wszystkie opcje działają jedynie, jeżeli region pracuje w trybie ekranu interaktywnego (Rodzaj regionu: Ekran interaktywny).

 • Pokaż menu interaktywne – pokazanie specjalnego menu ekranu interaktywnego z przyciskami prowadzącymi do menu głównego, wstecz oraz dalej (domyślnie zaznaczone).
 • Menu interaktywne na dole – jeżeli opcja zostanie zaznaczona menu ekranu interaktywnego znajdować się będzie na dole regionu. W przeciwnym wypadku na górze regionu.
 • Menu interaktywne nad treściami – jeżeli opcja zostanie zaznaczona menu ekranu interaktywnego zostanie pokazane na wyświetlanych slajdach. Można wtedy skonfigurować np. jego półprzeźroczystość.
 • Opóźnienie wygaszacza – jeżeli przez określoną ilość sekund nie będzie żadnej aktywności użytkownika odtwarzacz zacznie pokazywać w pętli slajdy, które zostały oznaczone opcją Pokazuj jako wygaszacz ekranu interaktywnego. Wygaszacz zostanie wyłączony, jeżeli nastąpi dotknięcie ekranu.
 • Napisy przycisku – teksty specjalnych przycisków menu ekranu interaktywnego.
 • Kolory i wygląd – opcja ustawienia koloru tła (możesz ustawić półprzeźroczystość), koloru przycisków, wielkości przycisków.

PlaylistyCopy link

 • Nazwa - opcja nadania kolejnym listą odtwarzania własne nazwy, które będą wyświetlane zamiast domyślnej nazwy w innych miejscach, gdzie użyte są playlisty.
 • Wyłącz synchronizację FTP - jeżeli zaznaczysz tą opcję dana playlista nie będzie pobierana z serwer ftp (opcja pobierania z ftp ustawiana jest w konfiguracji ogólnej odtwarzacza na zakładce Start). Użytkownicy mogą ją konfigurować lokalnie. 
 • Aktywna - jeżeli odznaczysz tą opcję dana playlista nie będzie widoczna w innych miejscach w konfiguracji odtwarzacza.
 • Wygląd – dla każdej playlisty ekranu głównego możesz wybrać inny układ wyświetlanych treści. Układy konfigurujesz w zakładce Wygląd. Dzięki temu możesz konfigurować playlisty, które są wyświetlane na całym ekranie i takie, które pokazują dodatkowe regiony.
 • Region 2 (3, 4) playlista – numer playlisty dodatkowego regionu, jaka ma być odtwarzana w czasie, gdy na ekranie głównym jest wyświetlana konfigurowana playlista. Możesz powiązać informację dodatkowych regionów z konkretną listą regionu głównego.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł