Okno edycji treści

Zmodyfikowano dnia czw, 11 Lip o 4:47 RANO

Okno otwierane jest w czasie dodawania lub edycji elementu playlisty.

Zakładka Ogólne

Rodzaj

Wybrany rodzaj slajdu. Rodzaju wybiera się na początku i nie można zmienić później.


Twoja nazwa

Nigdy nie pokazywana na ekranie nazwa, która opisuje element.


Nazwa pliku / plik tła

Jeżeli dany rodzaj treści związany jest z plikiem wybierasz go klikając przycisk z prawej strony […]. Po przesłaniu pliku do odtwarzacza nie można go już zmienić.


Ustawienia

Dodatkowe parametry powiązane z wybranym rodzajem treści, np. dla prognozy pogody możesz wybrać formę prezentacji.


Dane dodatkowe

Wybór dodatkowych danych potrzebnych do wyświetlania, na przykład wybór stacji pomiarowej dla jakości powietrza lub miejscowości dla prognozy pogody.


Tytuł

Wyświetlany nagłówek treści np. tytuł ogłoszenia. Możesz pozostawić pusty tytuł, wtedy nie zostanie on wyświetlony. Pamiętaj, nie wszystkie treści wyświetlają tytuł. 


Opis

Treść ogłoszeń tekstowych lub skrypt dla slajdu typu widget.


Czas wyświetlania

Czas w sekundach, ile będzie pokazywana dany slajd. Wartość 0 (zero) oznacza, że slajd będzie odtwarzany przez czas domyślny dla regionu (ustawiany w Konfiguracji regionu). W przypadku filmów parametr nie jest wykorzystywany.


Główny margines treści

Parametr wykorzystywany tylko do ogłoszeń ze zdjęciem. Zdjęcie odsunięte jest od krawędzi obszaru o wprowadzoną ilość pikseli, ponieważ często poprawia to wygląd slajdu. Domyślnie jest to 10 pikseli. 


Aktywny

Wyłączenie aktywności oznacza, że element nie będzie wyświetlany. Dzięki opcji możemy wyłączyć chwilowo wybrany element, ale nie usuwać go całkowicie.


Kolory i wygląd

Schemat kolorystyczny treści tekstowych, tła, czcionki i przyciski interaktywne. Domyślny schemat zdefiniowany jest w ustawieniach regionu w zakładce Wygląd, dalej zakładka Regiony. Ale dla wybranych slajdów możesz ustawić własną kolorystykę np. w celu poprawy widoczności na tle zdjęcia. 

Aby skonfigurować indywidualne ustawienia dla danego slajdu należy:

  1. Kliknij przycisk Kolory i wygląd.
  2. Zaznacz opcję Użyj ustawień indywidualnych.
  3. Zmień odpowiednio ustawienia.
  4. Zatwierdź przyciskiem Ok.

Zobacz temat Kolory i wygląd, gdzie opisane są wszystkie opcje.

Zawsze możesz powrócić do ustawień domyślnych zaznaczając Użyj ustawień domyślnych.

 

Dobrą praktyką jest definiowanie wspólnych ustawień wyglądu dla wszystkich treści w zakładce Wygląd., aby ich wygląd był spójny.

Zakładka Ograniczenia

Zakres dat aktywności

Jeżeli zostanie wybrana data i godzina początku i/lub końca to tylko w podanym okresie czasu dany element będzie wyświetlany.


Ilość odtworzeń

Maksymalna ilość wyświetleń.


Częstotliwość odtwarzania

Czas jak często dany element ma być pokazywany. Nie musisz powielać elementów playlisty, aby były odtwarzana co jakiś czas. Wystarczy, że ustawisz opcję częstotliwości powtórzeń.


Uwaga!
Nie ustawiaj tej opcji dla wszystkich elementów playlisty, ponieważ może się okazać, że żaden element nie może zostać pokazany z powodu ograniczenia.Tygodniowy kalendarz ograniczeń

Jeżeli zaznaczysz co najmniej jeden dzień to tylko w zaznaczonych dniach i podanych godzinach dany element będzie wyświetlany.

Zakładka Mowa

Tekst jaki ma zostać odczytany w trakcie wyświetlania elementu. Możesz używać znaczników w tekście (zobacz Znaczniki w tekstach). Dla każdego elementu możesz zastosować inny poziom głośności.

 

Funkcjonalność wspiera osoby niedowidzące oraz obsługę kolejek w urzędach. 

Zakładka Efekty

Efekty modyfikujące obraz źródłowy. Działają tylko dla wybranych rodzajów treści.


Crop

Opcja przycinania obrazu kamery IP.


Adjustments

Ustawienia kontrastu, jasności, nasycenia strumienia wideo. 

Zakładka Tabela

Zakładka aktywna wyłącznie dla rodzaju treści Tabela. Umożliwia wprowadzenie danych w formie tabeli.


W tabeli możesz użyć dodatkowych znaczników formatujących treści. Zobacz artykuł Znaczniki w tabelach.


Zakładka Interaktywne

Wygaszacz ekranu interaktywnego

Jeżeli region pracuje w trybie ekranu interaktywnego wybrane slajdy mogą pełnić rolę wygaszacza ekranu. Będą pokazywane w czasie bezczynności (brak akcji użytkownika przez określony czas).


Ukryj menu interaktywne

Jeżeli region pracuje w trybie ekranu interaktywnego na dole lub górze ekranu pokazane jest dodatkowe menu. Może ono zostać ukryte dla wybranych slajdów. 

 

Konfiguracja przycisków interaktywnych dostępna jest w dolnym menu okna Treści pod przyciskiem Interaktywne.

Skrót

Możesz przypisać skrót klawiszowy, który będzie uruchamiał wybraną treść. Treść zostanie uruchomiona nawet jeśli jest Wyłączona. Więc może nie być wyświetlana jako stały element listy, a jedynie na żądanie.

 

Wykorzystaj pilota usb do uruchomienia filmu z prezentacją. gdy przyprowadzisz gości.


 

Zakładka Artnet

Umożliwia ustawienie Universe i Kanał, który po przekroczeniu wartości 100 uruchomi danę treść. Treść zostanie uruchomiona nawet jeśli jest Wyłączona. Więc może nie być wyświetlana jako stały element listy, a jedynie na żądanie. Opcja wymaga włączenia nasłuchu Artnet w konfiguracji ogólnej odtwarzacza na zakładce Start.

Więcej na temat Art-net możesz przeczytać na stronie: https://art-net.org.uk/

 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł