Ustawienia ogólne

Zmodyfikowano dnia czw, 20 Cze o 3:26 RANO

Ogólna konfiguracja odtwarzacza. W innych oknach programu np. po wyświetleniu wybranego regionu również znajdziesz menu Konfiguracja, ale będzie ono się odnosiło do wybranego regionu.


Aby otworzyć okno ogólnej konfiguracji należy:

 1. W Pictor Manager połączyć się z odtwarzaczem.
 2. Na zakładce Start kliknąć przycisk Ustawienia w dolnym pasku okna.


SPIS TREŚCI

Ogólne

Nazwa odtwarzacza

 

Jeżeli posiadasz więcej odtwarzaczy możesz nazwać każdy z nich. Nazwa będzie wyświetlała się w programie Pictor Manager na kafelku połączenia z odtwarzaczem. Dzięki temu łatwo rozpoznasz, z którym odtwarzaczem łączysz się. To samo dotyczy aplikacji mobilnej, która wyświetli nazwę odtwarzacza na liście wszystkich wprowadzonych odtwarzaczy.

 

Grupa

 

Grupa służy grupowaniu odtwarzaczy na liście Twoje odtwarzacze -> Edycja grupowa. Dzięki grupowaniu możesz zaznaczyć wszystkie odtwarzacze danej grupy jednym kliknięciem i dodać do nich wspólną treść. Zobacz również Zarządzanie grupowe.

 

Uruchom w trybie pełnoekranowym

 

Jeżeli opcja jest zaznaczona odtwarzacz zawsze będzie uruchamiał się w trybie pełnoekranowym. Jeżeli nie jest zaznaczona odtwarzacz uruchomi się w takim trybie w jakim został zamknięty. Funkcja domyślne zaznaczona. Jeżeli to nie jest instalacja testowa zaleca się, aby pozostała zaznaczona.

 

Nie ukrywaj kursora myszy

 

Zaznacz, jeśli chcesz, aby kursor myszy nie był ukrywany w trybie pełnoekranowym. Funkcja może być przydatna na ekranach dotykowych wykorzystujących formularze www.

 

Nie włączaj trybu ponad wszystkimi oknami (Top Most)

 

Zaznacz, jeśli chcesz, aby program nie był zawsze na wierzchu w trybie pełnoekranowym. Opcje należy zaznaczyć jeśli chcesz, aby była możliwość pokazywania klawiatury ekranowej. Klawiatura ekranowa może być pokazywana przez program automatycznie dla slajdów typu: strona www, widget html.

 

Nie ukrywaj paska zadań

 

Jeżeli zaznaczysz tę opcję program w trybie pełnoekranowym nie ukryje paska zadań systemu Windows.

 

Wyłącz minimalizację przez ESC

 

Opcja uniemożliwia wyjście z trybu pełnoekranowego przez kliknięcie przycisku ESC. Zaleca się zaznaczenie tej opcji w przypadku pracy w trybie kiosku dotykowego.

 

Wyłącz minimalizację przez podwójne kliknięcie

 

Opcja uniemożliwia wyjście z trybu pełnoekranowego przez podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy. Zaleca się zaznaczenie tej opcji w przypadku pracy w trybie kiosku dotykowego.

 

Hasło wyjścia z trybu pełnoekranowego

 

Dodatkowe zabezpieczenie minimalizacji okna odtwarzacza hasłem.

 

Wymiary pełnego ekranu

 

Opcja wykorzystywana pryz współpracy z telebimami, których programy sterujące odczytują wybrany fragment ekranu. Domyślnie w trybie pełnoekranowym okno odtwarzacza zajmuje cały ekran ukrywając pasek systemu Windows. Jeżeli zaznaczymy tą opcję program zajmie tylko wskazany rejon ekranu.

 

Wybierz Monitor

 

Opcja wyboru monitora, na którym ma być uruchamiany odtwarzacz. istotne jeśli do danego komputera są podłączone dwa lub więcej monitorów.

 

Sterowanie czasowe

Tygodniowy harmonogram pracy


Funkcjonalność służy do automatycznego włączania i wyłączania komputera pełniącego rolę odtwarzacza. 


Aby ustawić tygodniowy harmonogram pracy komputera:

 1. Zaznacz dni, w których komputer ma pracować.
 2. Przy każdym dniu wybierz godzinę, od której komputer ma być uruchomiony.
 3. Przy każdym dniu wybierz godzinę, o której komputer ma zostać wyłączony.


Poza wybranymi okresami pracy komputer będzie usypiany. Po wybudzeniu z uśpienia komputer zostanie dodatkowo zrestartowany


Funkcjonalność nie działa jeśli przy żadnym dniu nie zaznaczysz haczyka.


Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć komputer skorzystaj w funkcji Automatycznie włączaj i wyłączaj komputer wybierając funkcję Wyłącz o określonej godzinie.

 

Automatyczne włączaj i wyłączaj komputer

 

Funkcjonalność automatycznego zarządzania godziną wyłączania komputera.

 

Uśpij 

Usypianie komputera o określonej godzinie. Dodatkowo można ustawić  godzinę wybudzenia. Należy sprawdzić działanie wybudzenia na danym komputerze.

 

Funkcjonalność zachowana dla kompatybilności ze starszymi odtwarzaczami. Zamiast niej użyj Tygodniowy harmonogram pracy.


Hibernacja

Hibernowanie komputera o określonej godzinie.

 

Funkcjonalność zachowana dla kompatybilności ze starszymi odtwarzaczami. Zamiast niej użyj Tygodniowy harmonogram pracy.


Wyłącz

Całkowite wyłączenie komputera o określonej godzinie. 

Ponowne włączanie należy skonfigurować z poziomu BIOS komputera.

Restart

Restartowanie komputera o określonej godzinie. 

W przypadku pracy ciągłej sugerujemy restartowanie komputera w godzinach nocnych.Automatyczne ściemnianie

 

Funkcja zmniejszania jasności ekranu odtwarzacza w określonych godzinach. Często używana przy współpracy z ekranami zewnętrznymi (telebimami).

 

Ściemniając monitor w godzinach nocnych zmniejszasz zużycie energii oraz nie oślepiasz przechodniów i kierowców w monitorach zewnętrznych.

 

Automatyczny restart

 

Funkcja służy do ustawienia automatycznego restartu komputera co określoną ilość godzin pracy. Skorzystaj z niej jeżeli odtwarzacz pracuje w trybie ciągłym i nie możesz ustawić Tygodniowego harmonogramu pracy.


Synchronizacja FTP/SFTP

Synchronizacja przez serwer FTP umożliwia wyświetlanie tych samych treści na wielu odtwarzaczach bez potrzeby konfiguracji każdego z nich osobno. Jeden odtwarzacz pełni rolę nadrzędną (wgrywa konfigurację), a pozostałe podrzędną (pobierają konfigurację).

 

Rodzaj synchronizacji

 • Nieaktywny – brak synchronizacji przez FTP.
 • Pobieraj konfigurację FTP – dane wyświetlania będą pobierane cyklicznie z serwera FTP. Tą opcję ustaw na wszystkich odtwarzaczach, które mają synchronizować się z odtwarzaczem nadrzędnym.
 • Wgrywaj konfigurację FTP – dane wyświetlania będą wgrywane cyklicznie na serwer FTP. Tą opcję ustaw na jednym odtwarzaczu, który pełni rolę nadrzędną.
 • Wgrywaj zrzutekranu na FTP – program wgrywa do podanego katalogu FTP zrzuty ekranu z wszystkich regionów. Stosujemy tą funkcję do pokazywania zdjęć z kamer IP na stronie www.


Protokół 

 • FTP – standardowy protokół FTP.
 • SFTP – szyfrowany protokół.

Dopasuj protokół do Twojego serwera FTP.

Serwer – adres serwera FTP

Folder – folder do którego będą wgrywane dane lub pobierane w przypadku opcji Pobieraj konfigurację FTP. Taki sam folder powinien być ustawiony na odtwarzaczu wgrywającym dane i pobierających dane. Podfoldery zostaną utworzone automatycznie.

Użytkownik – nazwa użytkownika FTP.

Hasło – hasło użytkownika FTP.

Port – port komunikacji z serwerem.

 

Wiele grup

Zwróć uwagę, że możesz utworzyć więcej grup odtwarzaczy, ale dla każdej grupy skonfiguruj tylko jeden odtwarzacz nadrzędny i wybierz inny folder na serwerze FTP.

  

Art-Net

System umożliwia uruchamianie wybranych treści playlisty za pomocą protokołu Art-Net.

 

Włącz odbiór danych Artnet – włącza nasłuch danych Art-Net.

 

Port – port UDP na którym program będzie nasłuchiwał danych zgodnych z formatem Art-Net. Domyślnie jest to port 6454.

 

Artnet broadcast – maska sieciowa stosowana do wysyłania danych Art-Net. W chwili obecnej program nie wysyła żadnych ramek, a jedynie odbiera.

 

Po włączeniu nasłuchu Art-Net skonfiguruj w oknie edycji danych wybranego elementu playlisty Universe i Kanał, który będzie uruchamiał daną treść (wartość kanały większa od 100 = uruchomienie elementu).

 

Uruchomienie treści

Wartość kanału większa od 100 powoduje uruchomienie elementu.

 

Synchronizacja treści

Protokołu Art-Net możesz używać do synchronizacji wyświetlania treści na różnych odtwarzaczach.

 

 

Zaawansowane

Włącz wejście mikrofonu dla treści bez dźwięku

 

Po zaznaczeniu odtwarzacz steruje głośnością wszystkich wejść dźwięku (mikrofon, liniowe, itp.). W przypadku, jeśli treść wyświetlana na głównym ekranie ma własny dźwięk wejścia są wyciszane. W innym przypadku są włączane.

 

Funkcja wykorzystywana w telewizjach kablowych. Dzięki niej można w czasie treści bez dźwięku włączać np. radio internetowe.

 

Przesunięcie godziny

 

Możesz skonfigurować przesunięcie czasu pokazywanego przez odtwarzacz. Funkcja przydatna jeżeli komputer samodzielnie nie zmienił ustawienia godziny po zmianie czasu na letni/zimowy.

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł